Kontaktujte nás +420 723 815 209 (Po-Pá 9:00-19:00)

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto podmínky provozovatele Internetových stránek www.maverick.cz, kterým je společnost Maverick I. s.r.o., sídlem Na struze 227/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 07398344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300392, (dále jen „Provozovatel“), obsahují informace související se zpracováním osobních údajů, které jsou zadávány a zpracovávány zejména v souvislosti s využitím služeb zadání dotazu uživatelem, který se prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Provozovatele dotazuje na nabídku Provozovatele (dále jen „Uživatel“).

Internetové stránky a nabídky Provozovatele a nich zveřejněné nejsou určeny osobám mladším 18 let.

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje jsou shromažďovány a je s nimi dále nakládáno dle níže uvedených pravidel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou Uživatele jednoznačně identifikovat, např. jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní nebo e-mailová adresa, IP adresa atd. Provozovatel shromažďuje pouze takové osobní údaje, které mu dá Uživatel vědomě k dispozici. Např. údaje poskytnuté při vyplňování kontaktního formuláře na internetových stránkách Provozovatele.

Automaticky zaznamenávané informace

Při přístupu na internetové stránky Provozovatele se automaticky zaznamenávají neosobní informace - typ internetového prohlížeče, počet návštěv, průměrný čas strávený na stránce, počet navštívených stránek, kdy tyto informace nejsou osobními údaji. Na základě těchto informací jsou tvořeny souhrnné anonymizované statistické seznamy a tyto informace jsou použity pro sledování provozu na internetových stránkách Provozovatele a pomocí nich Provozovatel usiluje o zlepšení obsahu a funkčnosti stránek. Statistické seznamy neobsahují osobní údaje umožňující identifikaci jednotlivých Uživatelů.

Účel zpracování osobních údajů

Primárním účelem zpracování osobních údajů je odpověď na dotaz Uživatele, resp. vyřízení jeho požadavku; osobní údaje jsou v tomto případě Provozovatelem uchovány přiměřenou dobu podle charakteru konkrétního dotazu.

V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, budou osobní údaje užity pro účely plnění těchto smluv (zejm. rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva nebo smlouva o převodu vlastnictví jednotky), a budou uchovány po dobu trvání těchto smluvních vztahů a následně po dobu 5 (pěti) let, není-li delší doba uchování vyžadována právními předpisy; právním základem pro zpracování je v tomto případě uzavřená smlouva a poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem. V takovém případě bude právním základem zpracování osobních údajů uzavřená smlouva.

V případě, že s tím Uživatel projeví souhlas, budou jeho osobní údaje využity také pro účely obchodní a marketingové komunikace, a to po dobu trvání jeho zájmu o zasílání obchodních sdělení. V takovém případě bude právním základem zpracování osobních údajů souhlas Uživatele.

Právním základem zpracování osobních údajů jsou dále oprávněné zájmy Provozovatele (především za účelem evidence smluvních vztahů a statistické účely, za účelem ochrany práv Provozovatele proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, vymáhání pohledávek Provozovatele) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím nebo třetím osobám s výjimkou následujících příjemců:

  • Společnosti náležejících do developerské skupiny Maverick I s.r.o., tzn. sesterské společnosti Provozovatele a dceřiné společnosti Provozovatele.
  • Společnost MAXIMA REALITY, s.r.o., sídlem Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 49 610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53747 (dále jen „společnost MAXIMA REALITY“)

Zpracování osobních údajů společností MAXIMA REALITY bude probíhat dle zásad zpracování osobních údajů společnosti MAXIMA REALITY zveřejněných na internetových stránkách www.maxima.cz.

Bezpečnost

Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů, osobní údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, zkreslením/falzifikací, manipulací, neoprávněným přístupem či neoprávněným prozrazením.

Oprávnění Uživatelů v souvislosti se zpravováním osobních údajů

Uživatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Provozovateli tato práva:

  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle článku 7 odst. 3 Nařízení
  • Právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení
  • Právo na opravu osobních údaj dle článku 16 Nařízení
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) dle článku 17 Nařízení
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 Nařízení
  • Právo na přenositelnost osobních údajů dle článku 20 Nařízení
  • Právo vznést námitku u Provozovatele dle článku 21 Nařízení
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, dle článku 77 Nařízení

Kontaktní údaje

Dotazy týkající se ochrany soukromí či zpracování osobních údajů může Uživatel směřovat na e-mailovou adresu Poskytovatele barbara.peslova@maverick.cz, písemně na adresu Na struze 227/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha nebo telefonicky na číslo +420 723 815 209

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.

Souhlasím